תקנון

הנני מאשר כי ידועים לי פרטי הקורס והחומר הנלמד ומצאתי כי הקורס מתאים לי ולצרכי.

אני מבין כי מקומי בקורס יישמר בכפוף להסדרת התשלום והסכמתי לתנאי הרישום.

למאסטר-ספריי נשמרת הזכות לבטל קורס או לדחותו מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי החומר הנלמד בקורסים של מאסטר-ספריי-אקדמי, לרבות שיטות הציור וההדרכה, מהווה קניין רוחני של מאסטר-ספריי (רוני אור חקלאי), ומיועד לשימוש אישי בלבד. הפצת החומר הנלמד בקורס תהווה הפרת זכויותיו של מאסטר-ספריי לרבות זכויות יוצרים.

החזרות וביטולים בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
לרוב המוצרים מוצגת אחריות רחבה יותר ותנאי ביטול והחזר גמישים, כדי שתמיד תרגישו בטוחים לרכוש מאיתנו.
אנחנו פה עבורכם וערבים לאיכות ההדרכות שלנו ולתוצאות שלכם.