יסודות הציור בספריי – שלב ב׳ (מתקדמים)

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
מתקדמים