יסודות הציור בספריי – שלב ב׳ (מתקדמים)

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
מתקדמים