הצטרף עכשיו בתנאי המבצע המיוחדים!

(ההצטרפות מגיל 15 ומעלה)

הדרכה ע״י רוני מאסטרספרי

מפגשים בקבוצות קטנות וביחס אישי ע”י רוני מאסטרספריי.

קורס בן 10 שיעורים

8 מפגשים פרונטליים + 2 דיגיטליים.

התאמה לתקופת הקורונה

ציוד אישי, עבודה בחוץ, עמדות מרוחקות, מסכות מקצועיות.

אחריות

לקורונה – החזר כספי יחסי אם לא נוכל לסיים את הקורס.

לתוצאות – החזר כספי מלא אחרי 4 שיעורים אם לא תגיעו לתוצאות מעולות.10

קורס יסודות הציור בספריי