מתנה מיוחדת לחברי קבוצת ״התחדשות״

קורס ״ציור הספריי הראשון שלי״

כל אחד יכול
ללא ציוד מיוחד
עם אביזרים הנמצאים בכל בית

הכנות

עמדת העבודה

החומרים

הכלים

תהליך הציור

הכנת הדף

הפלאנטה

שלב א׳ - רקע

שלב ב׳ - טקסטורה

שלב ג׳ - הצללות

החלל

שלב א׳ - שמיים

שלב ב׳ - כוכבים

שלב ג׳ - ירחים

סיכום הציור